KAZA GELİYORUM DEMEZ!

UZMAN KADROMUZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ!  BİR TELEFON KADAR UZAĞINIZDAYIZ.

HAKKIMIZDA

Marmara OSGB olarak 2013 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan deneyimli İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı kadrosu ile en iyi iş sağlığı ve güvenliği hizmetini verme amacıyla hizmetlerine devam etmektedir.
Türkiye’de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2013 yılında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tarafından yetkilendirilmiş OSGB‘dir.

HİZMETLERİMİZ

OSGB NEDIR? (ORTAK SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI)

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi – OSGB nedir?
OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin kısaltması olarak kullanılan bir ibaredir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak adlandırılmışlardır.  Bünyelerindeki İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İSG Kanunu uyarınca tüm işverenlerin çalışanlarına İSG hizmetleri sunmaları zorunluluk haline gelmiştir.

İşyeri tehlike sınıfınızı esas faaliyet konunuza karşılık gelen NACE kodu üzerinden öğrenebilirsiniz.
 NACE Kodu- Tehlike Sınıfı için tıklayınız.
İSG hizmeti alınmaması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır. 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından yetkilendirilen OSGB Firmalarını görmek için tıklayınız: 
OSGB Listesi
iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin hangi firmalar tarafından nasıl yapılacağına ilişkin yönetmelik bulunmaktadır:  OSGB Hizmetleri Yönetmeliği
OSGB Hizmeti
OSGB HİZMETLERİ NELERDİR? OSGB Nedir ? Ne İş Yapar ? OSGB Görevleri Nelerdir ? 
OSGB Nedir: OSGB hizmeti ile işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanır. Bu sebeple aşağıdaki işleri icra ederler:
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.
2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce  görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir.
3) OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler
İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
(7) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün
İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.

 İşverenler Neden OSGB Firması ile Çalışmalıdır?
• OSGB HİZMETLERİYLE İSG MEVZUATI SORUMLULUKLARINDA KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMEZLER
OSGB Profesyonellerince İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden gerekli tüm tedbirler alınır ve konuyla ilgili tüm rapor ve görüş üst yönetime onaylı defter yoluyla düzenli olarak OSGB personellerince yapılacak ziyaretlerle bildirilir. İşletme tarafından fark edilmeyen eksik ve yanlış uygulamalar bu tespitlerin akabinde işletme dışından bakılan bir göz ile tespiti ve farkedilmesi daha kolay hale gelir. Buda eksik ve hataların sorunlarla boğuşmadan ortaya çıkarılmasına katkı sağlar.
OSGB’lerde İş sağlığı ve güvenliği gerekli kayıtlar periyodik olarak tutulması zorunlu olduğu için, herhangi bir evrak bilmecesiyle uğraşmanıza gerek kalmayacak ve iş yerlerinde dosya takibi ya da kaybolması gibi sorunların daha başlamadan önüne geçmiş olacaksınız. Bu durum özellikle iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerince yapılacak olan denetlemelerde işletmeler için büyük kolaylık sağlayacaktır.
İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile gerçekleştirilen sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile iş akışınız kesintiye uğramaz ve tespit edilip tarafınızdan giderilen güvenlik yönünden risk oluşturan faktörler ortadan kaldırıldığında iş verimliliğiniz üst seviyelere çıkarılmasına katkı sağlar.
• İŞVERENLER OSGB HİZMETİ ALARAK PERSONEL MALİYETLERİNİ EN AZA İNDİREBİLİR.
İşverenler OSGB’lerin kestiği iş sağlığı ve iş güvenliği hizmet faturalarını vergiden indirebilir.
Bir iş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurduğunuzda en az bir iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ve bir iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunuz olacak. Personel çalıştırmanın tüm maliyeti ve prosedürü işverenin omzuna yükleneceği gibi işveren kontrol de edemeyeceği için alabileceği eksik hizmeti fark edemeyecektir. Sorumluluğun da işveren de olduğu bir hukuki yükümlülük söz konusu olduğu için mağduriyet yaşama riski olacaktır.
Normal şartlarda iş yerinde bu hizmeti vermeye çalıştığınızda hastalık ya da mücbir sebepler gibi hallerde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi yada diğer sağlık personeliniz işe gelememe durumları ile karşı karşıya kalabilmeniz ihtimalken OSGB ile bu hizmeti aldığınızda hizmetiniz aksamadan ya başka bir görevli arkadaş ile yada yeni planladığınız tarihte hizmetinizi almaya devam edebileceksiniz.
• OSGB HİZMETİ ALINMASI HALİNDE İŞYERİNDE İSGB İÇİN AYRILMASI GEREKEN YER İŞVERENE KALIR.
İşverenlerin OSGB yerine iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmeye çalıştığınızda en az 20 m2 den az olmamak üzere (sağlık hizmetleri için 8 m2 iş güvenliği hizmetleri için ise en az 12 m2 alan ayırmanız) iş yeri sağlık ve güvenlik birimi için alan ayırmaları gerekecek. OSGB ile yapılan anlaşma ile bu alana gerek kalmadan işletmedeki çalışanlarınızın bulunduğu ofislerde sağlık ve güvenlik işlerinizi gerçekleştirebilirler.
• OSGB HİZMETLERİ İŞVEREN İÇİN MEVZUAT TAKİBİNİ DE İÇERMEKTEDİR.
6331 Sayılı İSG Kanunu ve ilgili 100’den fazla yönetmelikten oluşan mevzuatlar çıktığından beri sürekli güncellemelerde gerçekleşiyor. İşverenlerin bunları takip etmesi ve uygulaması için mutlaka iş güvenliği uzmanlarından ve işyeri hekimlerinden destek almasına ihtiyacı bulunmaktadır. İşverenin hizmet aldığını OSGB tüm bu yasal takip ve uygulama hizmetlerini yapmaktadır.
• OSGB HİZMETİYLE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARININ DAHA DOĞRU SEÇİLMESİNİ SAĞLANIR
Her işin kendi yapısına göre İSG ekipmanları değişiklik göstermektedir, Baret, eldiven, ayakkabı, koruyucu giysiler ve yüksekte güvenli çalışma ekipmanlarının pek çok çeşidi bulunmaktadır. OSGB ile çalışan işverenler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri bilgi ve tecrübe birikimleriyle İSG koruyucu donanımların temininde en doğru ve ekonomik çözüme kavuşacaklardır. Böylece yanlış malzeme alımının maddi ve manevi ve cezai zararlarından korunacaklardır.
OSGB FİRMASINDA KİMLER ÇALIŞIR ? 
OSGB çalışanları İşyeri hekimi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği  ve yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır.
Marmara OSGB T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından yetki belgesi almıştır.

ISYERI HEKIMI

Isyeri hekimleri, is sagligi ve güvenligi hizmetleri kapsaminda asagidaki görevleri yapmakla yükümlüdür:
a) Rehberlik;
1) Is sagligi ve güvenligi hizmetleri kapsaminda çalisanlarin saglik gözetimi ve çalisma ortaminin gözetimi ile ilgili isverene rehberlik yapmak.
2) Isyerinde yapilan çalismalar ve yapilacak degisikliklerle ilgili olarak isyerinin tasarimi, kullanilan maddeler de dâhil olmak üzere isin planlanmasi, organizasyonu ve uygulanmasi, kisisel koruyucu donanimlarin seçimi konularinin is sagligi ve güvenligi mevzuatina ve genel is sagligi kurallarina uygun olarak sürdürülmesini saglamak için isverene önerilerde bulunmak.
3) Isyerinde çalisanlarin sagliginin gelistirilmesi amaciyla gerekli aktiviteler konusunda isverene tavsiyelerde bulunmak.
4) Is sagligi ve güvenligi alaninda yapilacak arastirmalara katilmak, ayrica isin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açisindan çalisanlarin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak is ile çalisanin uyumunun saglanmasi ve çalisma ortamindaki stres faktörlerinden korunmalari için arastirmalar yapmak ve bu arastirma sonuçlarini rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kres ve emzirme odalari ile soyunma odalari, dus ve tuvaletler dahil olmak üzere isyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen sartlarini sürekli izleyip denetleyerek, çalisanlara yürütülen isin gerektirdigi beslenme ihtiyacinin ve uygun içme suyunun saglanmasi konularinda tavsiyelerde bulunmak.
6) Isyerinde meydana gelen is kazasi ve meslek hastaliklarinin nedenlerinin arastirilmasi ve tekrarlanmamasi için alinacak önlemler konusunda çalismalar yaparak isverene önerilerde bulunmak.
7) Isyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadigi halde çalisana, ekipmana veya isyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarin nedenlerinin arastirilmasi konusunda çalisma yapmak ve isverene önerilerde bulunmak.
8) Is sagligi ve güvenligiyle ilgili alinmasi gereken tedbirleri isverene yazili olarak bildirmek.
b) Risk degerlendirmesi;
1) Is sagligi ve güvenligi yönünden risk degerlendirmesi yapilmasiyla ilgili çalismalara ve uygulanmasina katilmak, risk degerlendirmesi sonucunda alinmasi gereken saglik ve güvenlik önlemleri konusunda isverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
2) Gebe veya emziren kadinlar, 18 yasindan küçükler, meslek hastaligi tanisi veya ön tanisi olanlar, kronik hastaligi olanlar, yaslilar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyusturucu bagimliligi olanlar, birden fazla is kazasi geçirmis olanlar gibi özel politika gerektiren gruplari yakin takip ve koruma altina almak, bilgilendirmek ve yapilacak risk degerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
c) Saglik gözetimi;
1) Saglik gözetimi kapsaminda yapilacak ise giris ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalisanlari bilgilendirmek ve onlarin rizasini almak.
2) Gece postalari da dâhil olmak üzere çalisanlarin saglik gözetimini yapmak.
3) (Degisik:RG-18/12/2014-29209) Çalisanin kisisel özellikleri, isyerinin tehlike sinifi ve isin niteligi öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararasi standartlar ile isyerinde yapilan risk degerlendirmesi sonuçlari dogrultusunda; az tehlikeli siniftaki islerde en geç bes yilda bir, tehlikeli siniftaki islerde en geç üç yilda bir, çok tehlikeli siniftaki islerde en geç yilda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalisanlar için en geç alti ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanir. Ancak isyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kisaltilir.
4) Çalisanlarin yapacaklari ise uygun olduklarini belirten ise giris ve periyodik saglik muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarini EK-2’de verilen örnege uygun olarak düzenlemek ve isyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastaligi tanisi veya ön tanisi alanlar, kronik hastaligi, madde bagimliligi, birden fazla is kazasi geçirmis olanlar gibi çalisanlarin, uygun ise yerlestirilmeleri için gerekli saglik muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastaligi tanisi veya ön tanisi almis çalisanin olmasi durumunda kisinin çalistigi ortamdaki diger çalisanlarin saglik muayenelerini tekrarlamak.
6) Saglik sorunlari nedeniyle ise devamsizlik durumlari ile isyerinde olabilecek saglik tehlikeleri arasinda bir iliskinin olup olmadigini tespit etmek, gerektiginde çalisma ortami ile ilgili ölçümler yapilmasini planlayarak isverenin onayina sunmak ve alinan sonuçlarin çalisanlarin sagligi yönünden degerlendirmesini yapmak.
7) Çalisanlarin saglik nedeniyle tekrarlanan isten uzaklasmalarindan sonra ise dönüslerinde talep etmeleri halinde ise dönüs muayenesi yaparak eski görevinde çalismasi sakincali bulunanlara mevcut saglik durumlarina uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek isverenin onayina sunmak.
8) Bulasici hastaliklarin kontrolü için yayilmayi önleme ve bagisiklama çalismalarinin yani sira gerekli hijyen egitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapilmasini saglamak.
9) Isyerindeki saglik gözetimi ile ilgili çalismalari kaydetmek, is güvenligi uzmani ile isbirligi yaparak is kazalari ve meslek hastaliklari ile ilgili degerlendirme yapmak, tehlikeli olayin tekrarlanmamasi için inceleme ve arastirma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarini hazirlamak ve bu konulari da içerecek sekilde yillik çalisma planini hazirlayarak isverenin onayina sunmak, uygulamalarin takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örnegine uygun yillik degerlendirme raporunu hazirlamak.
10) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bir baska isverenden is görmek için isyerine geçici olarak gönderilen çalisanlar ile alt isveren çalisanlarinin yapacaklari ise uygun oldugunu gösteren saglik raporlarinin süresinin dolup dolmadigini kontrol etmek.
ç) Egitim, bilgilendirme ve kayit;
1) Çalisanlarin is sagligi ve güvenligi egitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmasi konusunda çalisma yaparak isverenin onayina sunmak ve uygulamalarini yapmak veya kontrol etmek.
2) Isyerinde ilkyardim ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin egitiminin saglanmasi çalismalarini ilgili mevzuat dogrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunmasi halinde is sagligi ve güvenligi kurulu üyelerine ve çalisanlara genel saglik, is sagligi ve güvenligi, hijyen, bagimlilik yapan maddelerin kullaniminin zararlari, kisisel koruyucu donanimlar ve toplu korunma yöntemleri konularinda egitim vermek, egitimin sürekliligini saglamak.
4) Çalisanlari isyerindeki riskler, saglik gözetimi, yapilan ise giris ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
5) Is sagligi ve güvenligi çalismalari ve saglik gözetimi sonuçlarinin kaydedildigi yillik degerlendirme raporunu is güvenligi uzmani ile isbirligi halinde EK-3’teki örnegine uygun olarak hazirlamak.
6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bakanlikça belirlenecek is sagligi ve güvenligini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri ISG KATIP sistemi üzerinden Genel Müdürlüge bildirmek.
d) Ilgili birimlerle isbirligi;
1) Saglik gözetimi sonuçlarina göre, is güvenligi uzmani ile isbirligi içinde çalisma ortaminin gözetimi kapsaminda gerekli ölçümlerin yapilmasini önermek, ölçüm sonuçlarini degerlendirmek.
2) Bulunmasi halinde üyesi oldugu is sagligi ve güvenligi kuruluyla isbirligi içinde çalismak.
3) Isyerinde is sagligi ve güvenligi konularinda bilgi ve egitim saglanmasi için ilgili taraflarla isbirligi yapmak.
4) Is kazalari ve meslek hastaliklarinin analizi, is uygulamalarinin iyilestirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanimin saglik açisindan degerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamalarin iyilestirilmesine yönelik programlarin gelistirilmesi çalismalarina katilmak.
5) Çalisma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybi Orani Yönetmeligine göre meslek hastaligi ile ilgili saglik kurulu raporlarini düzenlemeye yetkili hastaneler ile isbirligi içinde çalismak, is kazasina ugrayan veya meslek hastaligina yakalanan çalisanlarin rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle isbirligi yapmak.
6) Is sagligi ve güvenligi alaninda yapilacak arastirmalara katilmak.
7) Gerekli yerlerde kullanilmak amaciyla is sagligi ve güvenligi talimatlari ile çalisma izin prosedürlerinin hazirlanmasinda is güvenligi uzmanina katki vermek.
8) Bir sonraki yilda gerçeklestirilecek is sagligi ve güvenligiyle ilgili faaliyetlerin yer aldigi yillik çalisma planini is güvenligi uzmaniyla birlikte hazirlamak.
9) Isyerinde görevli çalisan temsilcisi ve destek elemanlarinin çalismalarina destek saglamak ve bu kisilerle isbirligi yapmak.

IS GÜVENLIGI UZMANI

Is güvenligi uzmanlari, asagida belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
Rehberlik ve danismanlik;
        Isyerinde yapilan çalismalar ve yapilacak degisikliklerle ilgili olarak tasarim, makine ve diger teçhizatin durumu, bakimi, seçimi ve kullanilan maddeler de dâhil olmak üzere isin planlanmasi, organizasyonu ve uygulanmasi, kisisel koruyucu donanimlarin seçimi, temini, kullanimi, bakimi, muhafazasi ve test edilmesi konularinin, is sagligi ve güvenligi mevzuatina ve genel is güvenligi kurallarina uygun olarak sürdürülmesini saglamak için isverene tavsiyelerde bulunmak.
Risk degerlendirmesi;
        Risk degerlendirmesinin yapilmasini saglamak; gerekli çalismalari planlayarak alinacak saglik ve güvenlik önlemleri konusunda isverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
Çalisma ortami gözetimi;
       Çalisma ortaminin gözetimini yapmak, isyerinde is sagligi ve güvenligi yönünden yapilmasi gereken periyodik bakim, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasini kontrol etmek.
       Isyerinde kaza, yangin veya patlamalarin önlenmesi için mevzuata uygun çalismalar yapmak ve uygulamalari takip etmek; dogal afet, kaza, yangin veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarinin hazirlanmasini saglamak, periyodik olarak egitimleri ve tatbikatlari yaptirmak, acil durum plani dogrultusunda hareket edilmesini saglamak.
Egitim, bilgilendirme ve kayit;
       Is sagligi ve güvenligi egitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
       Çalisma ortaminin gözetimi ile ilgili çalismalari kaydetmek ve yillik degerlendirme raporunu isyeri hekimi ile isbirligi yaparak hazirlamak.
Ilgili birimlerle isbirligi;
         Isyeri hekimi ile isbirligi yaparak is kazalari ve meslek hastaliklari ile ilgili degerlendirme yapmak, tehlikeli olayin tekrarlanmamasi için inceleme ve arastirma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarini hazirlamak ve uygulamalarin takibini yapmak.
         Isyeri hekimi ile isbirligi yaparak yillik çalisma planini hazirlamak.

DIGER SAGLIK PERSONELI

Diger saglik personelinin görevleri ;
 (1) Diger saglik personelinin görevleri asagida belirtilmistir:
a) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin planlanmasi, degerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde
isyeri hekiminin talimatlari dogrultusunda çalismak, veri toplamak ve gerekli kayitlari tutmak,
b) Isçilerin saglik ve çalisma öykülerini ise giris/periyodik muayene formuna yazmak ve isyeri hekimi
tarafindan yapilan fizik muayene sirasinda hekime yardimci olmak,
c) Ilk yardim hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde isyeri hekimi ile birlikte çalismak,
ç) Isçilerin saglik egitiminde görev almak.

ACİL DURUM PLANI

Isyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapilacak is ve islemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldigi plandir.
Tüm isverenler; 18.06.2013 tarihinde çikan yönetmelige uygun olarak acil durum planlari hazirlamak durumundadir.
Bu planin amaci, yangin, su baskini, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldiri gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve dogru karar almasini saglayacak verilerin toplanmasi, çalisma planinin olusturulmasi, can ve mali koruyacak önlemlerin alinmasi, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir.

RİSK ANALİZİ

Isverenler, isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Degerlendirmesi yapmak durumun dadir.
Risk degerlendirmesi: Isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüsmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlastirilmasi amaciyla yapilmasi gerekli çalismalardir.
Daha Detayli bilgi için ;
Risk Degerlendirmesi Hizmetleri hakkinda 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlanan Is Sagligi ve Güvenligi Risk Degerlendirmesi Yönetmeligi bulunmaktadir..

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Isveren, çalisan ortaminda yapilan isten ortaya çikan, çalisanlarin saglik ve güvenligini olumsuz etkileyen unsurlari tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve degerlendirmeleri yapmakla ve saglikli çalisma ortami olusturmakla yükümlüdür.Uzmanlarimiz, firmanizdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarini degerlendirerek rapor haline getirmektedir.
Is Güvenligi Ortam Ölçümleri:

 • Isyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritasi Çizilmesi
 • Isyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritasi Çizilmesi
 • Isyeri Aydinlatma Ölçümü ve Haritasi Çizilmesi
 • Isyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isi vb.)
 • Isyeri Organik Buhar Ölçümü
 • Isyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 • Isyeri Gaz Buhar Ölçümü
Kisisel Ölçümler:
 • Kisisel Gürültü Ölçümü
 • Kisisel Toz-Lift Ölçümü
 • Kisisel Titresim (Vibrasyon) Ölçümü

OSGB HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama
İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.
(1)İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713, Madde: 12
(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika,
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İşyeri Hemşiresi (DSP) Çalışma Süresi Hesaplama
Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.
(1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,
(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur.
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmede Sınıflar
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünde; 
01.07.2020 tarihine kadar, C sınıfı uzmanlar B sınıfı uzmanların yerine, B sınıfı uzmanlar A sınıfı uzmanın yerine görevlendirilebilirler.

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ
Çalışanların sağlık kayıtları işe giriş itibariyle ve belirtilen kanuni aralıklarla yapılması ve kayıt altına alınması esastır. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması ve gerekli önlemlerin alınması oluşacak problemlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır ve anlaşmalı labaratuvarlarımız ve mobil araçlarımızla gerekli tetkikler yapılarak iş günü kaybınında önüne geçilecektir.
Karaciğer fonksiyon testleri

 • LDH
 • GGT
 • SGOT
 • SGPT
Toksikolojik tetkikler
 • Kanda kurşun
 • İdrarda kurşun
Böbrek fonksiyon testleri
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin
Serolojik testler
 • HBaAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • İdrarda/kanda toluen, fenol, valin, mandalik asit, hippurik asit vs..

PERİYODİK KONTROLLER

PERİYODİK KONTROLLER
İş Güvenliği yönünden yapılması gereken; Asansör Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmetini anlaşmalı olduğumuz akretidite firmalarımızca vermekteyiz.
Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolleri
 

 • Halat & Sapan Kontrolleri
 • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik kontrolü
 • Tavan Vinç Periyodik Kontrolü
 • Pergel Vinç Periyodik Kontrolü
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü
 • Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü
 • Lift Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik kontrolü
 • Basınçlı Kap Periyodik Test ve Kontrolleri
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Emniyet Valfi Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Boyler Periyodik Kontrolü
 • Kompresör Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Test ve Kontrolleri
 • Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü
 • Makine Bazlı Topraklama Kontrolü
 • Paratoner Topraklama Kontrolü
 PERİYODİK KONTROLLER
MODEL Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak; İş Güvenliği yönünden yapılması gereken; Asansör Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmetini anlaşmalı olduğumuz akretidite firmalarımızca vermekteyiz.
Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolleri
 
 • Halat & Sapan Kontrolleri
 • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik kontrolü
 • Tavan Vinç Periyodik Kontrolü
 • Pergel Vinç Periyodik Kontrolü
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü
 • Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü
 • Lift Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik kontrolü
 • Basınçlı Kap Periyodik Test ve Kontrolleri
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Emniyet Valfi Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Boyler Periyodik Kontrolü
 • Kompresör Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Test ve Kontrolleri
 • Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü
 • Makine Bazlı Topraklama Kontrolü
 • Paratoner Topraklama Kontrolü
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • image description

  2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 ...

  • 9 ay önce

  30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, önemli yenilikler ve iş yerleri için çeşitli yükümlülükler getirmiştir.
  Bu çerçevede 1 veya daha fazla çalışanı bulunan bütün iş yerleri söz konusu kanun hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Aksi taktirde iş yerlerinin bazı yaptırım ve cezalarla karşı karşıya kalması muhtemeldir.
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası iş yerlerini 3 ayrı sınıfta değerlendirmektedir. Söz konusu sınıflandırma iş yerlerinin tehlike derecelerine göre yapılmakta olup, işçi çalıştıran iş yerlerinin öncelikle iş yeri tehlike derecelerini öğrenmeleri ve bu kapsamda kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir. İş Yeri tehlike sınıfları ise iş yerlerinin NACE kodlarına göre tespit edilmektedir.
  ÖZET
  Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri , aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim  hizmet  beyannamelerini    yasal  süresi içinde  SGK’  ya  vermeleri,  yasal  süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, iş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması , SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve destekten yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK ünitelerine müracaat edilmesi şartıyla,
  16  yaşından  büyük  sigortalılar  için  belirlenen  prime  esas  kazanç  alt  sınırının  günlük tutarının;
  −    Tehlikeli          sınıfta           yer           alan           iş           yerleri           için           %1,4’ü, Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sı kadar,
  −    Sigortalı başına günlük iş sağlığı ve güvenliği hizmet destek bedeli verilmektedir.
  İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  HİZMETİ  DESTEK  TUTARININ  USUL  VE ESASLARI
  İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin finanse edilmesi için 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7’nci maddesinde düzenleme yapılmış ve bu düzenlemelerin açıklanması için ilgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelik ve tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanmak için aşağıdaki usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir.
  1- İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından kimler yararlanabilir?
  –  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  hariç  ondan  az  çalışanı bulunanlardan,  çok  tehlikeli  ve tehlikeli             sınıfta      yer              alan              işyeri                         işverenleri    faydalanabilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
  1.1Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
  −    İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  −    İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  −    Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
  −    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
  1.2.    İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetki verilmiş kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılmış bir sözleşmesi olan işyeri işverenleri destekten yararlanabilir.
  2-  İş  sağlığı  ve  güvenliği  hizmeti  destek  tutarından yararlanmanın şartları nelerdir?
  2.1. Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekmektedir.
  2.2. Aylık prim ve hizmet belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi şarttır.
  2.3. SGK’ ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.
  2.4. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.
  2.5. İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.
  2.6.  SGK adına tehlikeli  ve  çok tehlikeli  işyerleri  için  yansıtma  faturası  düzenlenmesi gerekmektedir.
  3-   İş   sağlığı   ve   güvenliği   hizmeti   destek   tutarından      yararlanma başvurusu nereye, nasıl yapılmalı?
  3.1. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK ünitelerine ekli başvuru formu ile başvurmaları gerekir. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden  fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılmalıdır.
  Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

  1. a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
  2. b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
  3. c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
  4. d) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,
  Sonuna kadar yapılır.
  3.2. Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilmelidir.
  1. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarı nasıl hesaplanır?
  4.1.  Destek  tutarı;  iş  yerinin  tehlike  sınıfı  ve  Kuruma  bildirilen  sigortalı  sayısı  ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir iş yeri için ayrı ayrı tespit edilir.
  4.2. İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;
  −    Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,4’ü,
  −    Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sıdır.
  2020 yılı için 1 sigortalının 1 aylık destek tutarı; Tehlikeli iş yeri => 98,1 x %1,4 =1,37 TL x
  30 = 41,20 TL
  Çok tehlikeli iş yeri => 98,1 x %1,6 = 1,57 TL x 30 = 47,09 TL
  4.3.
  1. a) Birinci dönem  destek  ödemeleri  ocak,  şubat  ve  mart  ayları  için  mayıs  ayının sonunda,
  1. b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,
  1. c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,
  1. d) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda,
  Gerçekleştirilir.
  1. Yansıtma faturası nedir, nasıl düzenlenir?
  5.1. İşverenler destek ödemelerini almak için SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.
  5.2. Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok
  tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilmelidir.
  5.3. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi /muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı,
  4.2’nci maddeye göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunacaktır.
  5.4. Hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.
  “24/12/2013 tarih 28861 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İş Sağlığı ve  Güvenliği
  Hizmetlerinin Desteklenmesine Hakkında Yönetmelik”…>>>
  “03/05/2014 tarih 28989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve  Güvenliği
  Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”…>>>
  Kaynak: Türmob

 • image description
 • image description

  NACE KODU TEHLİKE SINIFINIZI ÖĞRENİN!

  NACE Kodu-Tehlike Sınıfları
  NACE Kodu ve Tehlike Sınıfları Listesini indirmek için tıklayınız .
  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm iş yerleri 29 Mart 2013 Tarihinde yayınlanan Tehlike Sınıfları  Tebliğine göre nace kodları baz alınarak aşağıdaki gibi 3 sınıfa ayrılmıştır:
   

  • Az Tehlikeli Sınıf: Büro faaliyetleri, perakendecilik, Lokantalar, oteller, okullar vb.
  • Tehlikeli Sınıf: Ayakkabı, mobilya, deterjan, et üretimi, diş hekimliği vb.
  • Çok Tehlikeli Sınıf: Yapı sektörü, Ağır Sanayi, hastaneler, petrol istasyonları vb.
   
  Nace Kodu Nedir?
  Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.
   
  Nace Kodunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Nace Kodu işletmenin Vergi levhasından, ticaret oda kayıt belgesinden ve SGK iş yeri sicil numarasından öğrenilebilir. Çalışma bakanlığı tarafından baz alınan Nace kodu SGK iş yeri sicil numarasında gömülü olan Nace kodudur. SGK iş yeri sicil numarasından Nace kodunun bulunması şu şekildedir. 26 haneli sicil numarasının 2-3-4-5-6 ve 7. Haneleri o işletmenin Nace kodunu göstermektedir. SGK Sicil numarasında gömülü olan Nace kodu vergi levhalarında da bulunmak zorundadır.
   

 • image description

  İSG-KATİP ATAMASI NASIL YAPILIR?

  İSG-KATİP ATAMASI NASIL YAPILIR?

  İSG KATİP ÜZERİNDEN İŞYERLERİNE ATAMIŞ OLDUĞU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN İŞVERENLER TARAFINDAN NASIL ONAYLANMASI GEREKTİĞİ AŞAĞIDA RESİMLİ OLARAK ANLATILMIŞTIR.

  Uygun internet tarayıcı ile http://isgkatip.csgb.gov.tr adresine giriniz. Aşağıdaki resimdeki sayfa açılacaktır. Bu sayfada bulunan İSG – KATİP Giriş
  butonuna tıklayın.

  “Giriş Yap” a tıklamanızın ardından aşağıdaki sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sayfada “Giriş”e tıklayarak İSG-KATİP sistemine giriş yapmış olacaksınız. 
  Karşınıza çıkacak sayfada e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak Kimlik Doğrulaması ile “Giriş Yap” a tıklayın


  Butona tıkladığınızda e-devlet giriş sayfasına yönlendirileceksiniz. SGK E-Bildirge kullanıcısının e-devlet şifresiyle giriş yapılmalıdır. E-devlet şifrenizi almadıysanız herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz.​  Bu aşamada onay yapmak istediğiniz işyerine ait satıra tıklayarak “Giriş” tuşuna basınız. Böylece sisteme girmiş olacaksınız.
  Sisteme girişiniz ardında, sol sütunda yer alan “Hizmet Alan İşyeri Modülü”’ne tıklayın. Açılan menüden “Görevlendirme-Sözleşme” satırına tıklayın.  Sağ tarafta sözleşmeler karşınıza çıkacaktır. Onaylayacak olduğunuz sözleşmenin üzerin tıklayın. Rengi aşağıdaki rengi alacaktır.  Sözleşmeyi seçtikten ve renginin resimdeki gibi olduğundan emin olduktan sonra “Onayla” butonuna tıklayınız. Sözleşmeniz onaylanacaktır.  İşlemini yaptığınız sözleşmenin onaylandığını doğrulamak için sağ tarafta “Grv. Onay Durumu” sütununu kontrol ederek “Onaylandı” ifadesini kontrol ediniz.

  İSG-KATİP onay işlemleri tamamlanmıştır.

 • image description

  2020 İSG CEZA TUTARLARI


  İS SAGLIGI VE GÜVENLIGI 2020 IDARI PARA CEZALARI

  6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)                                                                                                
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a                   TL 
  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064
  4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064  
  MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
  6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
  6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 11.728 17.592 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
  Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri  
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
    26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
  MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
    26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
    26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
  MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
  26/1-c               5.274 7.032 10.548 TL/Yükümlülük doğması halinde 
  8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
               
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri  
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
    26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 7.038 8.797 10.557 7.038 10.557 14.076 10.557 14.076 21.114 TL 
  MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 10.560 13.200 15.840 10.560 15.840 21.120 15.840 21.120 31.680 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
    26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
   
  MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım  26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 Her bir yükümlülük için  TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
  MADDE 12 - Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.  2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
  Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
  Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi  26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.  3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
  26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064 TL 
  26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 TL 
  MADDE 15 - Sağlık gözetimi  26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.   2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 TL / her çalışan için *
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.  2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 TL  / her çalışan için *
  MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı 
  MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı 
  MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL 
  26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL 
  26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.  7.032 9.376 14.064 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
  26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
  MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL 
  MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu  . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL 
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 25 - İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar   
  MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.  117.391 146.738 176.086 117.391 176.086 234.782 176.086 234.782 352.173 TL 
  Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.  187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL 
  İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL 
  Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.  187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL 
  MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
  MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 Çalışan başına TL *
  MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 Çalışan başına TL *
  * 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
  ** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.        
  Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  
  6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları    
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Miktar (TL)
  Yeniden Değerleme Oranı %22,58
                   
                   
                   
                   
                   
  MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar  107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 25.523                  
      İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 25.523                  
  MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu                     
    107/1-b                  
  MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık  107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 25.523                  
                   
  Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  
  6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)                                                                                                
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a                   TL 
  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064
  4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064  
  MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
  6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
  6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 11.728 17.592 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
  Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri  
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
    26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
  MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
    26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
    26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
  MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
  26/1-c               5.274 7.032 10.548 TL/Yükümlülük doğması halinde 
  8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
               
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri  
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
    26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 7.038 8.797 10.557 7.038 10.557 14.076 10.557 14.076 21.114 TL 
  MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 10.560 13.200 15.840 10.560 15.840 21.120 15.840 21.120 31.680 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
    26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL
   
  MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım  26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 Her bir yükümlülük için  TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
  MADDE 12 - Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.  2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
  Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
  Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi  26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.  3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
  26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064 TL 
  26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 TL 
  MADDE 15 - Sağlık gözetimi  26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.   2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 TL / her çalışan için *
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.  2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342 TL  / her çalışan için *
  MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı 
  MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı 
  MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL 
  26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 3.516 4.395 5.274 3.516 5.274 7.032 5.274 7.032 10.548 TL 
  26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.  7.032 9.376 14.064 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
  26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 4.688 5.860 7.032 4.688 7.032 9.376 7.032 9.376 14.064 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
  MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL 
  MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu  . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 11.735 14.668 17.602 11.735 17.602 23.470 17.602 23.470 35.205 TL 
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)  
  Açıklamalar
  10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
  AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
  MADDE 25 - İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar   
  MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.  117.391 146.738 176.086 117.391 176.086 234.782 176.086 234.782 352.173 TL 
  Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.  187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL 
  İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL 
  Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.  187.825 234.781 281.737 187.825 281.737 375.650 281.737 375.650 563.475 TL 
  MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 2.342 2.927 3.513 2.342 3.513 4.684 3.513 4.684 7.026 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
  MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 Çalışan başına TL *
  MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 948 948 948 948 948 948 948 948 948 Çalışan başına TL *
  * 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
  ** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.        
  Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  
  6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları    
  Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2020 Miktar (TL)
  Yeniden Değerleme Oranı %22,58
                   
                   
                   
                   
                   
  MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar  107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 25.523                  
      İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 25.523                  
  MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu                     
    107/1-b                  
  MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık  107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 25.523                  
                   
  Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  

FİYAT AL !

İletişim Formu ile kolaylıkla fiyat alabilirsiniz

Formunuz iletilmiştir. Teşekkür ederiz.
Submit

marmaraosgb.com.tr

Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi FEB Plaza No:273/3-3 Gebze KOCAELİ

HARİTADA AÇ